lo mlatu cu bitmu cpare

From Lojban
Jump to navigation Jump to search

Polish original and English translation: [1]

Lojban translation by ianek:

lo mlatu cu bitmu cpare sei

dei melbi selsanga be fa dei

nalclatei naltortei prane se'u

i doi mlatu ko sanga za'ure'u

You can download a recording of young people singing it at the Science Camp Serock 2011: {file name="mlatu.mp3"}