sanga do'e la iore'e palys atinys

From Lojban
Jump to navigation Jump to search

A translation of the Homeric hymn 28 to Athena. .i la .az. cu traduce

 1. mi co'a sanga do'e la iore'e palys atinys po'u le iore'e misno banli cevni voi kinli je grusi kanla i
 2. tcica mencre fa ri iore'e noi nalsti risna
 3. zi'e noi to'e zei cinse nu'ogle zi'e noi bandu ro lo tcadu i
 4. la iore'e traitogeni,ys voi virnu cu pu co'u cando gau la zus voi prije ku'o
 5. te ka'a le banli mebri be zy gi'e dasni vi le ty iore'e birka lo xarci
 6. noi ke'a mircai gi'e sloska i zo'ebi'unai zo'u le ro mivnalsti cu se jenca i
 7. ty iore'e zi plipe fi le sedbo'u voi ze'e jmive ku'o
 8. fe la zus voi balcre la eidjes
 9. i le kinli rerga'a cu kinli je tortei je soryroi se sance vi le py iore'e xance i
 10. la olempos voi vlipa banli cu fenki carna
 11. ri'a le su'u vlipa fa py iore'e po'u la iore'e grusi kanla i
 12. to'o le ro se zvati le terdi cu terpa camki'a i
 13. su'ore da condi je manku boxna le jicla xamsi
 14. gi'e se jetce fi le xamsi i
 15. le gusycai bersa be la xaipiri,an cu co'u tsekla le gy sutra xirma gi'e ze'u denpa
 16. le nu la iore'e nu'ospe ma'urni'u cu co'u dasni vi le ny iore'e ka na kakne tolvudypai kei birjanco le cevni dabycalku i
 17. la iore'e palys atenys i la zus voi prije cu cmila i
 18. co'e isemu'ibo mi po'onai cusku i coi io la iore'e tixnu be la zus voi pilno la eidjys i
 19. mi ba zi sanga lo drata i ku'i mi roroi morji fi do iore'e