da pu laldo ninmu co tunlo le sfani

From Lojban
Jump to navigation Jump to search

da pu laldo ninmu co tunlo le sfani

.i pe'i le sfani nuntu'o na drani

.i mutce se xrani

da pu laldo ninmu co tunlo le jukni

.i .oidai le jukni le betfu na tugni

.i tunlo le jukni noi catra le sfani

.i pe'i le sfani nuntu'o na drani

.i mutce se xrani

da pu laldo ninmu co tunlo le cipni

.i la'a le fanmo co jmive cu jibni

.i tunlo le cipni noi catra le jukni

.i .oidai le jukni le betfu na tugni

.i tunlo le jukni noi catra le sfani

.i pe'i le sfani nuntu'o na drani

.i mutce se xrani

da pu laldo ninmu co tunlo le mlatu

.i tunlo le mlatu .i cizra bo platu

.i tunlo le mlatu noi catra le cipni

.i la'a le fanmo co jmive cu jibni

.i tunlo le cipni noi catra le jukni

.i .oidai le jukni le betfu na tugni

.i tunlo le jukni noi catra le sfani

.i pe'i le sfani nuntu'o na drani

.i mutce se xrani

da pu laldo ninmu co tunlo le lorxu

.i tunlo le lorxu .i betfu bo cortu

.i tunlo le lorxu noi catra le mlatu

.i tunlo le mlatu .i cizra bo platu

.i tunlo le mlatu noi catra le cipni

.i la'a le fanmo co jmive cu jibni

.i tunlo le cipni noi catra le jukni

.i .oidai le jukni le betfu na tugni

.i tunlo le jukni noi catra le sfani

.i pe'i le sfani nuntu'o na drani

.i mutce se xrani

da pu laldo ninmu co tunlo le bakni

.i tunlo le bakni .i .ianai se kakne

.i tunlo le bakni noi catra le lorxu

.i tunlo le lorxu .i betfu bo cortu

.i tunlo le lorxu noi catra le mlatu

.i tunlo le mlatu .i cizra bo platu

.i tunlo le mlatu noi catra le cipni

.i la'a le fanmo co jmive cu jibni

.i tunlo le cipni noi catra le jukni

.i .oidai le jukni le betfu na tugni

.i tunlo le jukni noi catra le sfani

.i pe'i le sfani nuntu'o na drani

.i mutce se xrani

da pu laldo ninmu co tunlo le xirma

.i morsi co bilma