Lojban palīgs

From Lojban
Jump to navigation Jump to search

lojban tiek rakstīts ar treknrakstā.

P - Patskatis

L - Līdzskanis

Dažas definīcijas

bridi - ~teikums

.i - sākt jaunu bridi

cmene - vārds/nosaukums/identifikators

gismu - pamatvārds

lujvo - saliktenis

rafsi - daļa no gismu ko var pievienot citam gismu vai rafsi, lai veidotulujvo(forma LPL/LPP/LP'P)

cmavo - savienotājs vai bridi jēgas pārveidotājs

selbri - darbības un īpašības vārds, arguments

sumti - priekšmets/objekts, pozīcija, selbri papildvārds

Alfabēts

Ložban un Latviešu. Skaņas

Balstīts uz latīņu alfabētu.

Nav latviešu alfabēta burti(ā,č,ē,ģ,ī,ķ,ļ,ņ,ū,ž).

Pielikts y, ' un x.

Izteikšana

y => ae (patskanis starp a un e)

a => a

' => h

x => h

c => š vai sh

j => ž vai zh

i => j

ts => c

tsh  => č vai ch

di => ģ vai gj

tia => ķ vai kj

lia => ļ vai lj

eni => ņ vai nj

* - 'c' skaņa laikam pārāk līdzīga burta 's' skaņai.

' - šī pēdiņa atdala patskaņus, 'h'  pārējos gadījumos lieto'x'

~Priedēkļi (ar atstarpi)

 • la (seko cmene)
 • le (seko selbri) - saprast pēc le sekojošoselbrisumti, jeb selbri īpašību
 • li (seko skaitlis)
 • mi - es, mēs (pro-sumti)
 • mi'o - tu/jūs un es/mēs, kas klausās (pro-sumti)
 • mi'a - es/mēs, kas klausos/ās, un pārējie, kas neklausās, bet ne tu/jūs, kas klausies/ās (pro-sumti)
 • ma'a - visi / tu/jūs, es/mēs, kas klausās, un pārējie, kas neklausās (pro-sumti)
 • do - tu, jūs (pro-sumti)
 • do'o -  tu/jūs, kas klausās, un pārējie, kas neklausās (pro-sumti)
 • ti - šis, šie (pro-sumti)
 • ta - tas, tie (pro-sumti)
 • tu - tas tur tālumā, tie tur tālumā (pro-sumti)
 • ti, ta, tu - lietot tikai kopā norādot ar pirkstu (pro-sumti)
 • ko - tu/jūs padari/iet šo patiesu / do komandēšanas veidā

Selbri pozīcijas

fa, fe, fi, fo, fu (sumti) - Pirmā, otrā, trešā, ceturtā un piektā pozīcijaselbri'm. (selma'o)

mi dunda le cukta do

[Es/Mēs dodu/am grāmatu tev/jums.]

fe le cukta dunda fa mi fi do

[Grāmata tiek dota no manis/mums tev/jums.]

fi do dunda fe le cukta fa mi

[Tu/Jūs saņem/at grāmatu no manis/mums.]

[Tev/Jums tiek dota grāmata no manis/mums.]

fi do dunda fa mi fe le cukta

[Tu/Jūs saņem/at no manis/mums grāmatu.]

[Tev/Jums tiek dota no manis/mums grāmata.]

vo'a, vo'e, vo'i, vo'o, vo'u - saistīt ar pirmo, otro, trešo, ceturto, piektosumtiselbri'm

mi lumci vo'a

[Es mazgāju (pirmo pozīciju => sevi)]

[Es nomazgājos]

soi - vice versa / ņemt pretēji

mi prami do soi vo'a vo'e

[Es mīlu tevi (ņemt pretēji) (pirmosumti) (otrosumti)]

[Es mīlu tevi un tu mani]

se'u - neņemt/beigt ņemt pārējo sakāmo pretēji (lietot jasoi nav teikuma beigās)

Pavēles

.i'u - Iesaku

.e'o - Vai lūdzu varētu

ko - (tu/jūs) seko/jat pavēlei

.e'o ko dunda le cukta mi

[Es lūdzu tev iedot grāmatu man.]

.e'o ko dunda fe mi fi le cukta

[Lūdzu iedod man lūdzu grāmatu.]

Jautājumi/Atbilde

xu  -bridi/teikumu saprast kā jautājumu

xu do nelci la bil.

[Tev patīk Bils?]

(selbri) - Apstiprināt teikumu kur sekojošais selbri tika lietots

go'i - Apstiprināt pēdējo teikumu

nelci / go'i

na (selbri) - Noraidīt teikumu kur sekojošais selbri tika lietots

go'i- Noraidīt pēdējo teikumu

na nelci / go'i


ma - aizpidīt trūkstošosumti

do klama ma

[Tu ej, kur?]

mo - aizpidīt trūkstošoselbri

do mo la klaudias.

[Tu kas esi,ko dari Klaudijai?]

pe   - pēc šī seko pasīvs īpašnieks/attiecība

le karce pe la meiris.

le la meiris. karce

[Mērijas mašīna]

po   - pēc šī seko unikāls īpašnieks/attiecība

po'e - pēc šī seko mūžīgs īpašnieks/attiecība

Pieņēmumi/Hipotēzes

da'i.inaja - ja ir, tad būtu

da'inai.inaja - ja ir, tad vajadzēja būt

Skaitļi

0.no - 0/nulle

1.pa

2.re

3.ci

4.vo

5.mu

6.xa

7.ze

8.bi

9.so

10.pano

moi - tais, pirmais, otrais utt.

ma'u - plus (+)

ni'u - negatīvs (-)

pi  - komats/punkts (decimāls)

fi'u - daļa (ja pirms šī nav skaitlis, tiek pieņemts ka skaitlis ir viens)

li (pa)fi'u bi

[⅛]

[viena astotdaļa]

ra'e - decimālskaitlī mūžīgi atkārtojas pēc šī sekojošie skaitļi

li no pi ra'e xabiso

[ 0,1689689...[689] ]

ce'i - procents/i (%)

ki'o - atstarpe starp skaitļiem priekš to grupēšanas pa trim

li pa ki'o re ki'o mi
[1'002'003]
li pa pi re re
[1,022]
[viens komats nulle divi divi]

ci'i - bezgalības zīme (∞)

SI sistēma

...

 • terto - tera / trilijons/i
 • gigto - tera / milijards/i
 • megto - mega / milijons/i
 • kilto - kilo /tūkstotis/ši
 • xecto - hekto / simts/i

...

1'002'003'004'500,06

li pa terto re gigto ci megto vo kigto mu cegto pi nopa

[Viens trilijons divi milijardi trīs milijoni pieci simti komats nulle seši]

Matemātika

du - vienāds

su'i - pieskaitīt

vu'u - atņemt

pi'i - reizināt

te'a - kapināts

ny. - par

vei - skatīt iepriekšējo skaitli

ve'o - skatīt nākamo skaitli

pai - pi (3,14...)