Sour Grapes

From Lojban
Revision as of 12:16, 9 July 2014 by Gleki (talk | contribs) (Gleki moved page sour Grapes to Sour Grapes over a redirect without leaving a redirect)
Jump to navigation Jump to search

Sour Grapes

A hungry fox noticed a juicy bunch of grapes growing high on a grapevine. He leaped. He snapped. Drooling, he jumped to reach them, but try as he might, he could not obtain the tasty prize.

Disappointed by the fruitless efforts he'd made to get the grapes that day, he said, with a shrug, to comfort himself, "Oh, they were probably sour anyway!"

Lojban Translations

loi slari vanjba

(to la gleki cu traduki toi)

i lo lorxu, noi xagji pu co'a sanji loi pa vanjba, poi jisra culno, gi'e ca'o galtu farvi, gi'e jorne lo stani. i Ly. pu plipe. i Ly. pu bikla. i fau lo ka manci vau, Ly. plipe tezu'e loka jgari vy. ije ku'i ja'e lo ka traji troci vau, Ly. na pu snada lo ka lebna lo kukte se jdima.

i co'a lo ka badri lo nalsnada nu troci, poi ly. de'i zukte fi lo ka lebna vy. vau, Ly. pu cusku fau lo ka co'a jdice je tezu'e lo ka co'a kufra vau, "lu y fau da'i ro da vy. a'ucu'i slari li'u"

ni'o da'o loi slari rutrviti

to la ilmen cu fanva toi

ni'o ko'u noi lorxu gi'e xagji cu sanjycfa fo'i noi gunma lo'oi jisryvau rutrviti gi'e banro xoi galtu lo sparviti .i ko'u plipe .i ko'u bikla .i ko'u ca gi molylikpra gi plipe tezu'e lonu cpacu fo'i .ije ku'i ko'u ge tankomo loka troci ku loka kakne, ginai cpacu lo kukte terzilne'u

ni'o ko'u ca gi pacnytolcfa ki'u lonu na te snada fa lo cabdei ke nenxaksu nuntroci loka cpacu lo rutrviti, gi cusku, fau lo nu nalfaudri janmu'u ku, tezu'e lo nunkufra, lu .a'u cu'i slari la'a gi'e ja'ebo na selva'i li'u

lo slari vanjba

sei la selpa'i cu fanva

ni'o lo pa xàgji lòrxu cu cfasànji da poi gìrzu lo jìsryvau vànjba gi'e gàltu bànro re'o lo skòspa .i ly bàtytoi .i ly fau lo nu lo molylìtki cu rìnci lo mòklu cu plìpe te zu'e lo nu ka'e cpàcu .i ku'i ro da poi ni tròci zo'u: da na bànzu lo nu snàda lo ka cpàcu lo kùkte seljì'a

ni'o lo lòrxu fau lo nu nalfàudri lo nu snàda lo se tròci poi ly ca lo càbdei cu tròci te zu'e tu'a lo vànjba cu cùsku fau lo nu jànco slìgau je te zu'e lo nu drijdìkygau lo sèvzi kei «lu .a'u cu'i la'a ta slàri va'o ro lo re da li'u»