Sour Grapes: Difference between revisions

From Lojban
Jump to navigation Jump to search
m (Gleki moved page sour Grapes to Sour Grapes over a redirect without leaving a redirect)
 
(20 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
This is one of [[Aesop's fables]].
=Sour Grapes=
=Sour Grapes=
A hungry fox noticed a juicy bunch of grapes growing high on a grapevine. He leaped. He snapped. Drooling, he jumped to reach them, but try as he might, he could not obtain the tasty prize.
A hungry fox noticed a juicy bunch of grapes growing high on a grapevine. He leaped. He snapped. Drooling, he jumped to reach them, but try as he might, he could not obtain the tasty prize.
Line 9: Line 11:
(to [[la gleki]] cu traduki toi)
(to [[la gleki]] cu traduki toi)


i lo lorxu, noi xagji pu co'a sanji loi pa vanjba, poi jisra culno, gi'e ca'o galtu farvi, gi'e jorne lo stani. i Ly. pu plipe. i Ly. pu bikla. i fau lo ka manci vau, Ly. plipe tezu'e loka jgari vy. ije ku'i ja'e lo ka traji troci vau, Ly. na pu snada lo ka lebna lo kukte se jdima.
i lo lorxu, noi xagji, pu co'a sanji loi pa vanjba, poi jisra culno, gi'e ca'o galtu farvi, gi'e jorne lo stani. i le lorxu pu plipe. i le loxu pu bikla. i fau lo ka manci vau, le lorxu pu plipe te zu'e lo ka jgari lei vanjba. i je ku'i ja'e lo ka te rai troci vau, le lorxu nu'o snada lo ka lebna lo kukte se jdima.


i co'a lo ka badri lo nalsnada nu troci, poi ly. de'i zukte fi lo ka lebna vy. vau, Ly. pu cusku fau lo ka co'a jdice je tezu'e lo ka co'a kufra vau, "lu y fau da'i ro da vy. a'ucu'i slari li'u"
i co'a lo ka badri lo na'e snada nu troci, poi le lorxu de'i zukte fi lo ka lebna li vanjba vau, le lorxu pu cusku fau lo ka co'a jdice je te zu'e lo ka co'a kufra vau, "lu y fau da'i ro da lei vanjba a'ucu'i slari li'u"


==ni'o da'o loi slari rutrviti==
==ni'o da'o loi slari rutrviti==
Line 29: Line 31:
ni'o lo lòrxu fau lo nu nalfàudri lo nu snàda lo se tròci poi ly ca lo càbdei cu tròci te zu'e tu'a lo vànjba cu cùsku fau lo nu jànco slìgau je te zu'e lo nu drijdìkygau lo sèvzi kei «lu .a'u cu'i la'a ta slàri va'o ro lo re da li'u»
ni'o lo lòrxu fau lo nu nalfàudri lo nu snàda lo se tròci poi ly ca lo càbdei cu tròci te zu'e tu'a lo vànjba cu cùsku fau lo nu jànco slìgau je te zu'e lo nu drijdìkygau lo sèvzi kei «lu .a'u cu'i la'a ta slàri va'o ro lo re da li'u»
|}
|}
==loi slari vanjba==
(to [[User:Spheniscine|la zipcpi]] cu fanva .i jo'au [[gadganzu]] toi)
ni'o lo lorxu poi xagji co'a sanji lo gunma be lo vanjba poi sai'e se jisra be'o poi ga'usai banro ra'i lo skospa .i le lorxu cu plipe .i ly bikla .i ly cupra lo molylitki jecu plipe tezu'e lo ka jgari lei vanjba .iku'i lau'u na banzu lo nu ly snada lo ka lebna le kukte se jdima
ni'o fau le nu ly badri le'e nu fliba iau, ly jangalgau je cu cusku, tezu'e lo ka kufrygau vo'a kei, lu «ne'au la'a ro le'i vanjba cu slari a'une'e» li'u
==ke'eu loi vanjba slari==
(to ji'a [[User:Spheniscine|la zipcpi]] cu fanva .i o'i di'e se jbobau da poi mutce lo ka cipra je la'a fange .i jo'au [[Eulojban|.e'uly'ujbang.]] jo'au [[selskiski]] jo'au relyle'ujvo toi)
ni'o lo lorxu xagji co'a sanji lo gunma be lo vanjba se jisra sai be'o poi ga'usai banro ra'i lo skospa .i deu plipe .i deu bikla .i deu cupra lo molylitki jecu plipe tezu'e lo ka jgari teu .iku'i lau na banzu lo nu deu snada lo ka lebna teu neu se jdima kukte
ni'o fau le nu deu badri le'w nw fliba kei, deu jangalgau je cu cusku tezu'e lo kw kufrygasi lu «ne'au la'a ro teu slari a'utei» li'u
==lo slari vanjba==
(to [[User:durka42|la durkavore]] cu fanva .i jo'au [http://selpahi.weebly.com/lojban/how-to-substantially-simplify-the-lojban-connective-system-my-connective-system la .jacus. noi terjonma'o ciste] je lo ga'ezeilerfu basyvla je [[new_soi|lo cnino me zo soi]] toi)
ni'o lo lorxu ca gi xagji gi co'a sanji lo jisryclu vanjba sormei be re'o lo skospa bei ga'u sai
.i L plipe .i L sutra batci
.i soi falpu'u L plipe tezu'e lo nu kuspe V jecuku'i na vanjba cpacu kakne to'eki'unai lo nu troci tankomo
ni'o L badri lo vanjbacau ke vanjbacpa nuntoi jecu ca gi jangalgau gi tezu'e gi sezykufygau gi cusku lu .a'ucu'i la'a V slari fau ro da li'u

Latest revision as of 14:01, 19 July 2015

This is one of Aesop's fables.

Sour Grapes

A hungry fox noticed a juicy bunch of grapes growing high on a grapevine. He leaped. He snapped. Drooling, he jumped to reach them, but try as he might, he could not obtain the tasty prize.

Disappointed by the fruitless efforts he'd made to get the grapes that day, he said, with a shrug, to comfort himself, "Oh, they were probably sour anyway!"

Lojban Translations

loi slari vanjba

(to la gleki cu traduki toi)

i lo lorxu, noi xagji, pu co'a sanji loi pa vanjba, poi jisra culno, gi'e ca'o galtu farvi, gi'e jorne lo stani. i le lorxu pu plipe. i le loxu pu bikla. i fau lo ka manci vau, le lorxu pu plipe te zu'e lo ka jgari lei vanjba. i je ku'i ja'e lo ka te rai troci vau, le lorxu nu'o snada lo ka lebna lo kukte se jdima.

i co'a lo ka badri lo na'e snada nu troci, poi le lorxu de'i zukte fi lo ka lebna li vanjba vau, le lorxu pu cusku fau lo ka co'a jdice je te zu'e lo ka co'a kufra vau, "lu y fau da'i ro da lei vanjba a'ucu'i slari li'u"

ni'o da'o loi slari rutrviti

to la ilmen cu fanva toi

ni'o ko'u noi lorxu gi'e xagji cu sanjycfa fo'i noi gunma lo'oi jisryvau rutrviti gi'e banro xoi galtu lo sparviti .i ko'u plipe .i ko'u bikla .i ko'u ca gi molylikpra gi plipe tezu'e lonu cpacu fo'i .ije ku'i ko'u ge tankomo loka troci ku loka kakne, ginai cpacu lo kukte terzilne'u

ni'o ko'u ca gi pacnytolcfa ki'u lonu na te snada fa lo cabdei ke nenxaksu nuntroci loka cpacu lo rutrviti, gi cusku, fau lo nu nalfaudri janmu'u ku, tezu'e lo nunkufra, lu .a'u cu'i slari la'a gi'e ja'ebo na selva'i li'u

lo slari vanjba

sei la selpa'i cu fanva

ni'o lo pa xàgji lòrxu cu cfasànji da poi gìrzu lo jìsryvau vànjba gi'e gàltu bànro re'o lo skòspa .i ly bàtytoi .i ly fau lo nu lo molylìtki cu rìnci lo mòklu cu plìpe te zu'e lo nu ka'e cpàcu .i ku'i ro da poi ni tròci zo'u: da na bànzu lo nu snàda lo ka cpàcu lo kùkte seljì'a

ni'o lo lòrxu fau lo nu nalfàudri lo nu snàda lo se tròci poi ly ca lo càbdei cu tròci te zu'e tu'a lo vànjba cu cùsku fau lo nu jànco slìgau je te zu'e lo nu drijdìkygau lo sèvzi kei «lu .a'u cu'i la'a ta slàri va'o ro lo re da li'u»

loi slari vanjba

(to la zipcpi cu fanva .i jo'au gadganzu toi)

ni'o lo lorxu poi xagji co'a sanji lo gunma be lo vanjba poi sai'e se jisra be'o poi ga'usai banro ra'i lo skospa .i le lorxu cu plipe .i ly bikla .i ly cupra lo molylitki jecu plipe tezu'e lo ka jgari lei vanjba .iku'i lau'u na banzu lo nu ly snada lo ka lebna le kukte se jdima

ni'o fau le nu ly badri le'e nu fliba iau, ly jangalgau je cu cusku, tezu'e lo ka kufrygau vo'a kei, lu «ne'au la'a ro le'i vanjba cu slari a'une'e» li'u

ke'eu loi vanjba slari

(to ji'a la zipcpi cu fanva .i o'i di'e se jbobau da poi mutce lo ka cipra je la'a fange .i jo'au .e'uly'ujbang. jo'au selskiski jo'au relyle'ujvo toi)

ni'o lo lorxu xagji co'a sanji lo gunma be lo vanjba se jisra sai be'o poi ga'usai banro ra'i lo skospa .i deu plipe .i deu bikla .i deu cupra lo molylitki jecu plipe tezu'e lo ka jgari teu .iku'i lau na banzu lo nu deu snada lo ka lebna teu neu se jdima kukte

ni'o fau le nu deu badri le'w nw fliba kei, deu jangalgau je cu cusku tezu'e lo kw kufrygasi lu «ne'au la'a ro teu slari a'utei» li'u

lo slari vanjba

(to la durkavore cu fanva .i jo'au la .jacus. noi terjonma'o ciste je lo ga'ezeilerfu basyvla je lo cnino me zo soi toi)

ni'o lo lorxu ca gi xagji gi co'a sanji lo jisryclu vanjba sormei be re'o lo skospa bei ga'u sai .i L plipe .i L sutra batci .i soi falpu'u L plipe tezu'e lo nu kuspe V jecuku'i na vanjba cpacu kakne to'eki'unai lo nu troci tankomo

ni'o L badri lo vanjbacau ke vanjbacpa nuntoi jecu ca gi jangalgau gi tezu'e gi sezykufygau gi cusku lu .a'ucu'i la'a V slari fau ro da li'u