ranmi

From Lojban
Jump to navigation Jump to search

pe'i mi do soiri su'oroi ba kefpenmi

de poi le dimna danmo

vi ke'a tajdenmi

.i mi'o ba facki co fanmo

secau leva jagycau jenmi

be loi bongu

.i de ba ge jorne lemi'o xekyzgu

si'u lo puzainai to'e nu muvdu

kei gi stali

midju le denmi dimnydanmo

ta'i le pamei cumki solri na.o

le romoi prali