mi fapro jinvi

From Lojban
Jump to navigation Jump to search

lo nalkanro je ri'omlu gusni

ru'i fulta bartu

lemi panrybalre canko

ca le nu mi zutse

gi'e ciskysku le

vi'o djiselci'o be lo'e

fange bei le kragugde poi

capu noroi selzva ra

.i ju'o .uinai mi catlu le bitmu

po'u leriximu trixe

.i no tsani ti skari pu le

seltei bele pu'u

mi pu senva fu'uvo'a

.i ka'e zasti fa levi zirpu

grusi bo crino .o le kusru

mu'e mi ri ca skavisydji