pronunciation guide in Swedish

From Lojban
Jump to navigation Jump to search

Lojbanuttal på svenska (stor bokstav betecknar det ljud som avses)

' aHa

a fAnn

e lÄtt

i bIt

o dÅ

u kO

y Öra (fast y i lojban är alltid obetonat)

ai pAJ

ei hEJ

oi hOJ

au mjAU

ia JA

ie GE

ii JI

io JÅ

iu JU

ua (diftonger som börjar på svenskt o-ljud, jfr engelskans w)

ue

ui

uo

uu

iy

uy

b Bo

c TJi

d Då

f Film

g God

j (tonande lojban-c)

k Kaka

l Lång

m Mamma

n Näsa

p Pappa

r Råka

s Sött

t Tappa

v Vi

x SJö (med mycket tryck på sj)

z (tonande lojban-s)