ko mi fraxu: Difference between revisions

From Lojban
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
 
mNo edit summary
Line 1: Line 1:


On [[jbocre: Lojban I|IRC]], [[jbocre: rlpowell|rlpowell]] suggested
(to ko mi fraxu pe'u ca'a pemci finti toi)


;:lo nu X cu fadni fi lo jalge be lo simsa fasnu
::le rotsu prenu cu cusku lu ti'e::
 
::le cmene be lo rozgu ca'a sucta::
 
::pa purdi be di xrula noi se sructa::
 
::co tolcikna ro le drata pudji'e::
 
::i di'u va'o ro lo ro cambi'e::
 
::pu je ca je bave'e sezmi'usta::
 
::li'u ca le nu citka le tergusta::
 
::i ko'a kufra vreta le ranki'e::
 
::i lu zu'unai le cmene io be di::
 
::na ka'e tese djuno le tedre'a::
 
::pu le nu le ri pruxi ca'a bredi::
 
::li'u di'a se cusku le ro'upre::
 
::noi ca simlu le ka badbe'urze'a::
 
::i ko'a le nu ba doicki cu nupre::
 
mi'e xorxes
 
de'i li 1994;01;23

Revision as of 16:56, 4 November 2013

(to ko mi fraxu pe'u ca'a pemci finti toi)

le rotsu prenu cu cusku lu ti'e::
le cmene be lo rozgu ca'a sucta::
pa purdi be di xrula noi se sructa::
co tolcikna ro le drata pudji'e::
i di'u va'o ro lo ro cambi'e::
pu je ca je bave'e sezmi'usta::
li'u ca le nu citka le tergusta::
i ko'a kufra vreta le ranki'e::
i lu zu'unai le cmene io be di::
na ka'e tese djuno le tedre'a::
pu le nu le ri pruxi ca'a bredi::
li'u di'a se cusku le ro'upre::
noi ca simlu le ka badbe'urze'a::
i ko'a le nu ba doicki cu nupre::

mi'e xorxes

de'i li 1994;01;23