dunra

From Lojban
Revision as of 16:48, 4 November 2013 by Gleki (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

le dunra cu cmima le vo citsi .i lo'e dunra cu lenkymau temci .i le si'o dunra cu dukti le si'o crisa

.i vu da ze'e dunra .i a'unaicai