Välkomna!/sv

From Lojban
Revision as of 08:49, 2 February 2023 by Gleki (talk | contribs) (→‎3e-partswebplatser)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Lojban (uttalas [ˈloʒban]) är ett konstruerat språk baserat på predikatlogik.

Den här webplatsen är avsedd att dokumentera Lojban och Lojbananvändarnas verksamhet, och även att fungera som officiell webplats för Logical Language Group (LLG), en ideell organisation som grundades 1987 för att stödja vetenskapliga studier av relationen mellan språk, tanke och mänsklig kultur.

En kort introduktion till Lojban

 • Lojban är ett experiment med språk — grammatiken är regelbunden och lättare än de flesta naturliga språk, men komplex på sina egna unika sätt. Lojban är även ett experiment med tanken. Det vill se hur de här unika språkstrukturerna påverkar tanke och kognition.
 • Lojban låter dig uttrycka dina känslor med ord som kallas attitudinals (eng. attitydord) och som i grund och botten är talade smileys. Du kan precisera dina känslors grad och intensitet och indikera vilket ord dina känslor härstammar från. Du kan till och med indikera att ditt uttalande var menat som ett skämt, ett snabbt sätt att avleda en dispyt.
 • Lojban låter dig kommunicera koncist utan onödiga eller oönskade detaljer. Till exempel så behöver du inte alltid tänka på vilket tempus (dåtid, nutid, framtid) som ska användas för ett verb när det redan är tydligt från sammanhanget. När du vill vara mer precis så kan du lägga till detaljerna, men till skillnad från andra språk så kräver inte Lojban att du gör det.
 • Lojban är syntaktiskt otvetydigt. Naturliga språk har ofta tvetydiga meningar — betyder "Vid fyra års ålder dog Anders mormor" att Anders eller mormodern var fyra år när hon dog? Lojban eliminerar systematiskt detta.
 • Lojban har 1342 grundord och tillhandahåller även samansatta ord och låneord. Dessa ord skapar förutsättningar för en ofantligt stor vokabulär för att beskriva alla mänskliga upplevelser. Lojbans ordförråd expanderar för var dag som går och gemenskapen av talare söker varje dag att förbättra och förfina det.
 • Lojban kan tolkas av maskinervilket skapar potential för nya undersökningar inom kommunikation med artificiell intelligens och maskinöversättning.
 • Lojban är kulturellt neutralt, så långt det är möjligt. Grunden för orförrådet skapades med hjälp av en algoritm och ord från de 6 då mest talade språken på jorden för att skapa ett genomsnitt. Lojbangemenskapen strävar efter att behålla den här neutraliteten.

Mer grundläggande information (engelska) ...

Huvudsakliga resurser för att lära sig Lojban

Det finns flera sätt att lära sig Lojban som passar olika individer, men för att hjälpa dig att komma igång så följer några förslag.

Officiella resurser

 • Lojbans kompletta grammatik (eng). Den här boken kommer att lära dig att läsa och använda Lojban, vad de olika sorternas ord och grammatiska konstruktioner gör, hur du använder och tolkar dem och hur du kan uttrycka dig på Lojban. Den kommer dock inte att lära dig ordförråd, stilar, flöde i tal eller andra aspekter som ingår i att lära sig om och använda ett mänskligt språk.
OBSERVERA: Sedan publikationen av Lojbans kompletta grammatik (CLL) har det tillkommit en ändring till användandet av Lojbans artiklar, vilken kallas xorlo. Dessa förändring förenklar användningen och det nya systemet är inte svårt att förstå. Tänk på detta när du läser i den officiella referensgrammatiken då den publicerades innan xorlo godkändes.

Inofficiella och kompletterande resurser

Diverse inofficiella inlärningsresurser har skapats. Dessa kan vara lättare att börja med för nybörjare.

Pågående arbeten

Ordböcker

Mjukvaruverktyg

 • Memrise.com är en jättebra plats för att lära sig Lojbanord online. Registrera dig bara på hemsidan, prova några kurser och använd den du tycker bäst om. Alternativt kan du använda Anki (nedladdningsbar, lekar på Lojban kan laddas ner från inifrån programmet).
 • camxes är en automatisk grammatikkontroll av det du skriver på Lojban (något som är unikt för Lojban bland alla språk som finns!). Den kan hjälpa dig att förstå om din mening är grammatiskt korrekt.

Andra inlärningsmaterial (eng) ...

Kom i kontakt med gemenskapen

Lojban talas av en livlig grupp av talare som skapar litteratur, musik och konst samt tillsammans löser frågor rörande Lojban. När webserien xkcd sa att man måste prata Lojban med Lojbanister talade den om en av Lojbans bästa funktioner.

IRC (Internet Relay Chat)

IRC låter dig

 • hitta vänner,
 • öva dig i att konversera på Lojban i realtid,
 • få dina frågor besvarade snabbt när det finns andra inloggade.

Anslut dig till chatten i din webbläsare med KiwiIRC-klienten.

Här är tre kanaler (chattrum) som visas som tabbar i över väntstra hörnet av chattfönstret:

 • #lojban för grundläggande diskussion på valfritt språk,
 • #ckule för frågor på valfritt språk från nybörjare och
 • #jbosnu endast för diskussion helt på Lojban.

Här är en IRC-lathund för folk som lär sig Lojban.

För avancerade användare: om du har en IRC-klient installerad så kan du använda den för att ansluta till Libera-IRC-nätverket (IRC-serverns värdnamn är irc.libera.chat, portnumret är 6667, eller 6697 för en SSL-krypterad session) och gå med i kanalerna ovan.

Mejllistor

Fråga någonting om Lojban
mejlinglistan för nybörjare

The Lojban Beginners Mailing List (Lojbannybörjarnas mejllista) är till för diskussioner kring att lära sig Lojban. Allt som handlar om att förstå en del av språket, hur man lär sig det bättre, inlärningsverktyg, utlärningssessioner och så vidare är inom ämnet. Ingenting annat är det. Du kan också prenumerera på den genom att skicak din första fråga till lojban-beginners@googlegroups.com. Vänta tills den är godkänd och andra svarar på den.

The Lojban General Mailing List (Allmänna Lojbanmejlinglistan) är et annat sätt att få svar på dina frågor. Den har cirka 500 prenumeranter och har existerat mer eller mindre fortlöpande sedan 1989. Du kan också prenumerera på den genom att skicka en fråga till lojban@googlegroups.com.

la jbotcan

la jbotcan är ett enkelt bildforum där man lägger upp bilder och kommenterar dem, och diskuterar annat. Stämningen här är väldigt informell. Det finns en version på Lojban och en på Engelska.

3e-partswebplatser

Vissa Lojbanister har organiserat sig på flera 3e-partswebbplatser, som till exempel:

Facebook Logo Mini.svg Facebook, reddit-12.png Reddit, quora.png Quora.

Svenska Kontakter

Lojban around the world - andra sätt att kommunicera (eng) ...

Nu då?

 • Skriv dina egna texter (prosa eller poesi) på Lojban, eller översätt andras. Börja skriv på en blogg eller en dagbok.
 • Fortsätt att memorisera ord och använd Lojban så mycket som du kan! När du väl vet vilka ord du vill lära dig så kan du testa ytterligare memoriseringsprogram för att förbättra ditt orförråd.
 • Testa att läsa korrekturläsa (korrekturläst av minst en annan Lojbanist utöver författaren) texter på Lojban. Börja med de korta och lätta, och gå vidare till de långa och svåra. Till exempel kan du läsa Tigern Terry (du kan lyssna på den här också!), sedan en av Berenstain-björnarnaböckerna, till exempel The Berenstain Bears and the Prize Pumpkin, sedan Lilla prinsen.
 • Du kan bidra till jbovlaste ordboksgränssnitt genom att lägga till nya ord. Du kan också översätta några definitioner till något av de många många språk som jbovlaste stöder.

Lojban innebär olika saker för olika människor:

 • en lingvistisk nyfikenhet - ett experimentfält för språk
 • ett sätt att expandera sitt sinne eller diciplinera sina tankar
 • längtan efter att uttrycka sig precist
 • ett nytt sätt att se på språk
 • ett roligt sätt att kommunicera med vänner, underhållning, en utmaning, konst, mjukvaruapplikationer ... listan kan göras lång!

Vad kommer Lojban innebära för dig?

Mer information (eng) ...