User:Michael Everson

From Lojban
Revision as of 14:45, 23 March 2014 by Gleki (talk | contribs) (Text replace - "jbocre: ([a-z])" to "$1")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

.i la Maikl.Everson. misno lenu djuno lo so'amei pe loi lerfu .i vlipa lenu stidi tu'a lei lerfu .i so'e selstidi poi si'o jmina lo lerfyci'e la unikod cu se stidi .ebu

.i .ebu nelci ji'a loi runti bangu .i puzi sidju la lojban. lenu zoigy. art-lojban gy. noi sinxa la lojban se zanru la .isox.

.i cu'u la .mark.clsn. la maikl.Everson cu se krasi la .arizonas. .i ca xabju le gugdrneire gi'e ba'o cilre le bangrneire .i mu'i lenu binxo lo jecycmi (to zoigy. citizen toi) .ebu klama le mapti briju gi'e co'a cpedu --- bau le bangrneire po'o --- lenu se cipra; mu'i lenu jecycmi kei; bau le bangrneire .i nandu fa lenu stufa'i lo bangrneire kakne jecta se jibri .i ku'i ni'igi le bangrneire cu ritli se zanru lenu bangu le jecta; gi zo'e bilga lenu curmi lenu .ebu se cipra bau le jecta bangu .i li'a .ebu snada