Search results

Jump to navigation Jump to search
 • {{ma|fagri|x1 is a fire/flame in fuel x2 burning-in/reacting-with oxidizer x3 (default ...a'''), flammable/inflammable (usually = jelka'e or jelfrili). See also '''fagri''', '''kijno''', '''sigja''', '''livla''', '''sacki'''.}}
  292 KB (41,728 words) - 07:56, 7 May 2014
 • :'''ti fagri festi''' ...as {{vla|festi}}.) The lujvo needs to take account of the places of {{vla|fagri}} as well. When a tanru is made into a lujvo, there is no equivalent of {{v
  85 KB (13,834 words) - 08:19, 1 July 2014
 • fagri dertu - ash I prefer fagri festi, but this seems ok.
  117 KB (20,860 words) - 01:49, 15 November 2014
 • ...ke'a te pemci je tajnau cu fegcru <<lu ganai le do fagryrinka cu rinka lei fagri ja'e le nimcitno se jukpa gi do lifri lenu mi setca le xarci le do se citka ...ke'a te pemci je tajnau cu fegcru <<lu ganai le do fagryrinka cu rinka lei fagri ja'e le nimcitno se jukpa gi do lifri lenu mi setca le xarci le do se citka
  265 KB (44,779 words) - 00:42, 18 August 2020
 • | [[User:Fagri|la fagri]]
  33 KB (5,268 words) - 10:46, 25 July 2019
 • fagri fag fire foldi flo foi fiel gerku ger ge'u dog t fag fagri fir fom fonmo foa git jgita gui
  565 KB (90,076 words) - 03:40, 22 August 2020
 • * fire - fagri; cecla * flame - fagri
  25 KB (4,126 words) - 08:08, 30 June 2014
 • i risna fagri i risna fagri
  991 bytes (193 words) - 00:25, 27 February 2018
 • 808f fagri 47.70 fire o fagri 47.70 0 3 2 2 2 3
  209 KB (24,313 words) - 16:45, 14 May 2015
 • *[[User:Fagri|la fagri]]
  5 KB (767 words) - 07:35, 16 May 2018
 • cfagri cfari fagri fangri fagri fanri
  8 KB (1,271 words) - 08:20, 30 June 2014
 • ...i lo tcika poi mi ti'u ke'a lafmuvgau lo mi tergu'i cu cabna .iseji'ubo lo fagri pe na'ebo mi ba jelca ne'i ra ...r God's sacred feast. .i ba bo fo'a cuxna jdice lo nu do ba zvati lo censa fagri .i te zu'e bo do binxo lo censa nanba po lo censa sanmi pe la cevn
  83 KB (16,579 words) - 14:14, 25 June 2014
 • cuktai le loldi loi fagri gi'e sanli le midju gi'e bacru le bardytce zdaga'u kumfa gi'e kalsa capna le mu fagri cuktai poi capna le loldi
  13 KB (2,525 words) - 11:51, 23 March 2014
 • ...n, as a very elliptical sentence called an '''observative'''. The sentence fagri is very similar to the English exclamation ''Fire!'', but without the emoti | style="border:none;padding:0in;"| so'i cmalu fagri
  450 KB (65,465 words) - 09:45, 12 March 2016
 • ...lile jelca secau lo nu jetce .i lo je'erma'a nu jetce cu simsa lo damtubnu fagri .i li'a bu'u lo mi'o terdi mi'o dukse lo ka cmalu kei lo nu ka'e pumlumci l ...pamsto lo xrula .i ri'a lo pixra be lo rozgu be'o noi dirce ne'i ti tai lo fagri pe lo tergu'i ca ji'asai lo nu ti sipna li'u» .i mi jijnu lo du'u ny semau
  83 KB (17,803 words) - 16:23, 14 April 2020
 • || fagri
  84 KB (8,101 words) - 14:42, 16 October 2020
 • :'''zu'e e'a nai fagri''' — ''No fire allowed!''
  39 KB (6,105 words) - 10:30, 23 November 2015
 • || '''lo mi zdani cu se fagri'''
  3 KB (511 words) - 11:43, 9 October 2014
 • ;fagro/fagri: fire
  2 KB (353 words) - 12:18, 23 March 2014
 • fagri xagri
  4 KB (621 words) - 09:14, 30 June 2014

View (previous 20 | next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)