Sour Grapes: Difference between revisions

From Lojban
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "=Sour Grapes= ni'o da'o loi slari rutrviti loi slari vanjba i lo lorxu noi xagji pu co'a sanji loi pa vanjba poi jisra culno gi'e ca'o galtu farvi gi'e pagbu lo stani i ly....")
No edit summary
Line 1: Line 1:
=Sour Grapes=
=Sour Grapes=
A hungry fox noticed a juicy bunch of grapes growing high on a grapevine. He leaped. He snapped. Drooling, he jumped to reach them, but try as he might, he could not obtain the tasty prize.


ni'o da'o loi slari rutrviti
Disappointed by the fruitless efforts he'd made to get the grapes that day, he said, with a shrug, to comfort himself, "Oh, they were probably sour anyway!"
=loi slari vanjba=


loi slari vanjba
I lo lorxu, noi xagji pu co'a sanji loi pa vanjba, poi jisra culno, gi'e ca'o galtu farvi, gi'e pagbu lo stani. I Ly. pu plipe. I Ly. pu bikla. I fau lo ka manci vau, Ly. plipe tezu'e loka jgari vy. Ije ku'i fau lo ka traji troci vau, Ly. na pu snada lo ka lebna lo kukte se jdima.


i lo lorxu noi xagji pu co'a sanji loi pa vanjba poi jisra culno gi'e ca'o galtu farvi gi'e pagbu lo stani i ly. pu plipe .i ly. pu bikla  i fau lo ka manci vau ly. plipe tezu'e loka jgari vy. ije ku'i fau lo ka traji troci vau ly. na pu snada lo ka lebna lo kukte se jdima
I co'a lo ka badri lo nalsnada nu troci, poi ly. de'i zukte fi lo ka lebna vy. vau, Ly. pu cusku noi co'a jdice vau, tezu'e lo ka co'a kufra vau, "lu y fau da'i ro da vy. a'ucu'i slari li'u"


A hungry fox noticed a juicy bunch of grapes growing high on a grapevine. He leaped. He snapped. Drooling, he jumped to reach them, but try as he might, he could not obtain the tasty prize.


=ni'o da'o loi slari rutrviti=
ni'o ko'u noi lorxu gi'e xagji cu sanjycfa fo'i noi gunma lo'oi jisryvau rutrviti gi'e ganro xoi galtu lo sparviti .i ko'u plipe .i ko'u bikla .i ko'u ca gi molylikpra gi plipe tezu'e lonu cpacu fo'i .ije ku'i ko'u ge tankomo loka troci ku loka kakne, ginai cpacu lo kukte terzilne'u
ni'o ko'u noi lorxu gi'e xagji cu sanjycfa fo'i noi gunma lo'oi jisryvau rutrviti gi'e ganro xoi galtu lo sparviti .i ko'u plipe .i ko'u bikla .i ko'u ca gi molylikpra gi plipe tezu'e lonu cpacu fo'i .ije ku'i ko'u ge tankomo loka troci ku loka kakne, ginai cpacu lo kukte terzilne'u
Disappointed by the fruitless efforts he'd made to get the grapes that day, he said, with a shrug, to comfort himself, "Oh, they were probably sour anyway!"


ni'o ko'u ca gi pacnytolcfa ki'u lonu na te snada fa lo cabdei ke nenxaksu nuntroci loka cpacu lo rutrviti, gi cusku, fau lo nu nalfaudri janmu'u ku, tezu'e lo nunkufra, lu .a'u cu'i slari la'a gi'e ja'ebo na selva'i li'u
ni'o ko'u ca gi pacnytolcfa ki'u lonu na te snada fa lo cabdei ke nenxaksu nuntroci loka cpacu lo rutrviti, gi cusku, fau lo nu nalfaudri janmu'u ku, tezu'e lo nunkufra, lu .a'u cu'i slari la'a gi'e ja'ebo na selva'i li'u

Revision as of 18:36, 8 May 2014

Sour Grapes

A hungry fox noticed a juicy bunch of grapes growing high on a grapevine. He leaped. He snapped. Drooling, he jumped to reach them, but try as he might, he could not obtain the tasty prize.

Disappointed by the fruitless efforts he'd made to get the grapes that day, he said, with a shrug, to comfort himself, "Oh, they were probably sour anyway!"

loi slari vanjba

I lo lorxu, noi xagji pu co'a sanji loi pa vanjba, poi jisra culno, gi'e ca'o galtu farvi, gi'e pagbu lo stani. I Ly. pu plipe. I Ly. pu bikla. I fau lo ka manci vau, Ly. plipe tezu'e loka jgari vy. Ije ku'i fau lo ka traji troci vau, Ly. na pu snada lo ka lebna lo kukte se jdima.

I co'a lo ka badri lo nalsnada nu troci, poi ly. de'i zukte fi lo ka lebna vy. vau, Ly. pu cusku noi co'a jdice vau, tezu'e lo ka co'a kufra vau, "lu y fau da'i ro da vy. a'ucu'i slari li'u"


ni'o da'o loi slari rutrviti

ni'o ko'u noi lorxu gi'e xagji cu sanjycfa fo'i noi gunma lo'oi jisryvau rutrviti gi'e ganro xoi galtu lo sparviti .i ko'u plipe .i ko'u bikla .i ko'u ca gi molylikpra gi plipe tezu'e lonu cpacu fo'i .ije ku'i ko'u ge tankomo loka troci ku loka kakne, ginai cpacu lo kukte terzilne'u

ni'o ko'u ca gi pacnytolcfa ki'u lonu na te snada fa lo cabdei ke nenxaksu nuntroci loka cpacu lo rutrviti, gi cusku, fau lo nu nalfaudri janmu'u ku, tezu'e lo nunkufra, lu .a'u cu'i slari la'a gi'e ja'ebo na selva'i li'u